सूचना तथा समाचार


आ.ब २०७२/०७३ को पहिलो चौमासिकको सामाजिक सुरक्ष्या भत्ता पाउने नागरिकहरुको नामावली

यो नामावली हेर्न “विधुतीय सुशासन सेवा ” को “सामाजिक सुरक्ष्या” मा गएर डाउनलोड गर्नुहोला अथवा यो लिंक मा क्लिक गर्नुहोस...
थप पढ्नुहोस ...बोलपत्रको सूचना आवहान, प्रथम प्रकाशित मिति २०७२/०६/२१।

बोलपत्रको  सूचना आवहान, प्रथम प्रकाशित मिति २०७२/०६/२१ यो सूचना हेर्न “सूचना तथा जानकारी” मा गई “सार्बजनिक खरिद / बोलपत्र ”...
थप पढ्नुहोस ...
Skip to toolbar