फाक्तेप गा.वि.स.

IMG_20170101_1843287_rewind

फाक्तेप गाउँ विकास समितको कार्यालय

IMG_20170101_1836202_rewind

फाक्तेप गा.वि.स बाट देखिने हिमशिङखलाहरू

IMG_20170101_1836464_rewind

फाक्तेप ४ स्थित सामुदायीक बन

Skip to toolbar